Domov

                     
             

                  Vitajte na webe Obce Horná Štubňa

                                                            

 

                                         

                                                     *TURISTIKA 2016

   Nezisková organizácia hornáštubna.sk zorganizovala aj v tomto roku niekoľko turistických výletov - na Sivý vrch, Roháče- Brestovú, Červený Kláštor a v sobotu 10.12. poznávací zájazd do mesta kráľov, do Krakowa. Na tento zájazd boli z dôvodu veľkého záujmu vybavené až dva autobusy. Spokojní boli záujemcovia o históriu, ktorí si prezreli symbol Poľska - kráľovský hrad Wawel, Mariánsky kostol a mnoho iných historických pamiatok a mohli sa stať súčasťou vianočných trhov, ktoré sa konajú na jednom z najväčších námestí Európy - Rynek Glówny.

Fotodokumentácia zo zájazdu do Krakowa, ako aj z turistických výletov v roku 2016 sa nachádza v menu - fotoalbumy - organizované akcie - turistika 2016.

 

 

                                   *MIKULÁŠ V KARPATSKONEMECKOM SPOLKU

    V sobotu 3. decembra 2016 sa členovia Karpatskonemeckého spolku v Hornej Štubni stretli na príjemnom posedení pri príležitosti Mikuláša a ukončenia roka. Naši najmenší účastníci mali veľkú radosť z darčekov, ktorými ich prekvapil "ozajstný" Mikuláš a potešili sa aj tí skôr narodení členovia - jubilanti, ktorých obdaroval sladkou odmenou. 

    

   Pani Hilda Steinhublová, predsedníčka MO v krátkosti zhrnula udalosti v tomto roku a poďakovala všetkým členom za pomoc pri ich organizovaní a tiež ich oboznámila s pripravovanými akciami       v budúcom roku.

                        

   Posedenie pokračovalo pri káve a dobrých koláčoch, pri milom rozprávaní pani Emílie Sklenárovej, ktorá porozprávala o tom, aké boli Vianoce pred mnohými rokmi a pri vianočných pesničkách, ktoré si zaspievali členovia spoločne. 

 

 

                          *ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE

 

                   

                                               

                                                         *BRANNÝ PRETEK DETÍ

    Sobota 24. septembra patrila mladým požiarnikom, ktorí sa zúčastnili branného preteku detí v Turčianskych Tepliciach. Naše dievčatá obsadili krásne 3. miesto a tretie boli aj v súťaži požiarneho útoku s vodou.

       

                             

                                      *130. VÝROČIE ZALOŽENIA DHZ HORNÁ ŠTUBŇA

    V sobotu 23. júla sa uskutočnili oslavy 130. výročia založenia miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru. Oslavy sa začali sprievodom účastníkov z námestia na futbalové ihrisko, kde boli slávnostne otvorené príhovormi a odovzdaním vyznamenaní a ocenení.

    Po slávnostnej časti predviedli svoje vystúpenia naše mažoretky a občania si mohli prevziať a pribiť pamätné klince.

             

    V podvečer prebehli súťaže hasičských družstiev klasickým spôsobom a tiež súťaže detí a dospelých.

   Na konci zábavného popoludnia bola posvätená nová hasičská automobilová striekačka a od 19.00 hodiny hrala do tanca hudby SUNYMUSIC.

   Fotodokumentácia z uvedenej akcie je v menu - fotoalbumy - organizované akcie.

   História DHZ v zachovaných fotografiách od roku 1886 do roku 2000 - príloha.

        

                                               *ZÁPIS DO KRONIKY OBCE

    V sekcií o obci - história sme zverejnili elektronicky spracovaný Zápis do kroniky obce za rok 2015.  Vytlačená verzia je k dispozícií v obecnej knižnici.

 

                                                  *OKRESNÁ SÚŤAŽ DHZ

    V sobotu 4. júna sa v Mošovciach uskutočnila Okresná súťáž Dobrovoľných hasičských zborov, kde naše družstvo žien skončilo na 2. mieste.

 

                         

                        Horný rad z ľava: K. Kupčuliak, K. Ďurecová, M. Pittnerová, M. Tribulík,     A.Hrivnáková, S. Kupčuliaková, Ľ. Talafús, dolný rad z ľava: M. Bodorovská, L. Kupčuliaková, L. Hoghová, J. Kupčuliak. Na snímke chýba Barbora Blahušiaková.                                 

 

                                                     *DEŇ MATIEK V KNS

    V sobotu 7. mája sa v priestoroch materskej školy uskutočnila členská schôdza miestnej organizácie Karpatskonemeckého spolku spojená s príjemným posedením pri príležitosti osláv Dňa matiek. Kultúrnu časť posedenia vyplnila skupina dievčat, ktoré zaspievali krásne piesne a zarecitovali básne venované mamám.

                        

                        

                                                     

                                                           *FLORIÁN 2016

    Pri príležitosti sviatku Svätého Floriána sa na našej hasičskej zbrojnici uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili deti z materskej školy a žiaci základnej školy. Členovia DHZ im ukázali hasičskú techniku a výstroj a formou krátkej besedy im bola opísaná práca hasičov.  Fotodokumentácia z akcie sa nachádza v sekcií - fotoalbumy - organizované akcie.

 

        

 

                                                       *STAVANIE MÁJA

    Členovia miestnej organizácie DHZ zorganizovali v sobotu 30. apríla každoročnú akciu stavania mája v obci. Po prvý krát na tomto podujatí vystúpili aj deti zo základnej školy, ktoré obohatili celý program svojím kultúrnym pásmom na uvedenú tému. Akcia sa uskutočnila za krásneho počasia a hojnej účasti občanov. Fotodokumentácia z akcie sa nachádza v sekcií - fotoalbumy - organizované akcie.

 

                                             *130 VÝROČIE ZALOŽENIA DHZ 

   Dobrovoľný hasičský zbor Obce Horná Štubňa ponúka svojim členom, ako aj ostatným občanom a organizáciám v obci, možnosť zakúpenia Pamätného klinca pri príležitosti osláv 130. výročia založenia DHZ. Záujemcovia môžu svoju požiadavku záväzne nahlásiť na obecnom úrade v termíne do 31.5.2016. Cena jedného klinca bude 5 €.

                                           

                                              *VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR

   Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5.3.2016 v obci Horná Štubňa. Príloha.

                                         

                                             *PREVZATIE HASIČSKÉHO AUTA

  V sobotu 20. februára 2016 si členovia DHZ v Hornej Štubni prevzali zásahové vozidlo TATRA CAS 32 - T  148. Kľúče od auta prevzal  veliteľ miestnej jednotky Juraj Kupčuliak z rúk ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka. Odovzdávania sa zúčastnili aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý a ďalší hostia.

  Po slávnostnej časti sa hostia premiestnili do priestorov obecného úradu, kde sa podpísali aj do pamätnej knihy obce.

  Juraj Blanár prijal pozvanie aj na krátku prehliadku pamätnej izby obce.Fotografie z akcie sú k dispozícií v sekcií fotoalbumy - organizované akcie.

 

                      *25. VÝROČIE  ZALOŽENIA  KARPATSKONEMECKÉHO SPOLKU

   V sobotu 5. decembra 2015 sa členovia miestnej organizácie Karpatskonemeckého spolku zišli na slávnostnej členskej schôdzi pri príležitosti 25. výročia založenia spolku, spojenej s Mikulášskym posedením. Viac o priebehu schôdze, ako aj fotodokumentácia z posedenia sa nachádza v menu -organizácie - Karpatskonemecký spolok.

 


                        

****************************************************

Relácia Zvony zvonia nad krajinou  - odvisielaná rádiom Regína

 

Speváčky z Hornej Štubne -

Die Sängerinnen aus Oberstuben

DVD zachytáva nielen spevácku skupinu, ale aj krásu prírody a domova Hornej Štubne.                    

Die DVD zeigt nicht nur die Singgruppe, sonders auch die Schonheit der Natur und die Heimat Oberstuben.