Domov

                     
             

                  Vitajte na webe Obce Horná Štubňa

                                                            

 

                                         

                                                 *KRONIKA OBCE 2016

      Elektronické vydanie zápisu do kroniky obce za rok 2016 si môžete prezrieť v položke - o obci, podpoložka - história, pod názvom Zápis do kroniky obce za rok 2016.

 

                                *VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽA MŠ

        Obec Horná Štubňa v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v zmení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ v Hornej Štubni. Príloha.

 

                                                        *STAVANIE MÁJA

         Členovia miestnej organizácie DHZ v spolupráci s obecným úradom a ZŠ v Honej Štubni zorganizovali v nedeľu 30. apríla každoročnú akciu stavania mája v obci. Aj tento krát akciu obohatili deti zo základnej školy, ktoré vystúpili s kultúrnym pásmom na uvedenú tému. Napriek tomu, že nebolo také krásne počasie ako vlani, akcia sa uskutočnila za hojnej účasti občanov.

            

                     

         

                                                   *ZÁPIS DETÍ DO MŠ

     Riaditeľka MŠ v Hornej Štubni oznamuje rodičom detí, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční v mesiaci máj. Podrobnosti o zápise sú v prílohe. Príloha.

   

 

                                                     *KNIŽNICA ROKA 

     V rámci regionálnej súťaže medzi obecnými knižnicami Knižnica roka 2016 sa 14. marca počas Týždňa slovenských knižníc uskutočnilo v Martine slávnostné vyhodnotenie súťaže. Zapojilo sa do nej 20 knižníc z okresov Martin a Turčianske Teplice. Podľa počtu obyvateľov boli rozdelené do 5 kategórií. Kritériá hodnotenia boli hlavné ukazovatele činnosti ako registrovaní používatelia, výpožičky, návštevníci knižnice, nákup literatúry, zrealizované podujatia, priestorové podmienky knižnice a iné aktivity. Vo svojej kategórií obsadila naša knižnica 1. miesto.

                  

 

V rámci vyhodnotenia si prítomní knihovníci pozreli prezentáciu výsledkov jednotlivých knižníc a prezentáciu fotografií, ktoré zachytávajú aktivity knižníc a ich priestory.

                  

K tomuto výsledku našej knižnice prispela svojou činnosťou knihovníčka pani Eva Baláková, ako aj čitatelia, ktorí knižnicu navštevujú. Všetkým ďakujeme za doteraz prejavenú priazeň.

 

 

 

****************************************************

Relácia Zvony zvonia nad krajinou  - odvisielaná rádiom Regína

 

Speváčky z Hornej Štubne -

Die Sängerinnen aus Oberstuben

DVD zachytáva nielen spevácku skupinu, ale aj krásu prírody a domova Hornej Štubne.                    

Die DVD zeigt nicht nur die Singgruppe, sonders auch die Schonheit der Natur und die Heimat Oberstuben.