Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horná ŠtubňaHľadať
 
 

Dokumenty a smernice

Interné smernice

Zásady odmeňovania poslancov OcZ
 Zásady odmeňovania poslancov.pdf (101.8 kB) (101.8 kB)

Organizačný poriadok Obce Horná Štubňa
 Organizačný poriadok obce.pdf (225.1 kB) (225.1 kB)

Pracovný poriadok pracovníkov obce
 Pracovný poriadok OcÚ.pdf (132.2 kB) (132.2 kB)

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hornej Štubni
 Rokovací poriadok OcZ.pdf (307.1 kB) (307.1 kB)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 Zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf (406.4 kB) (406.4 kB)

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce
 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce.pdf (421.4 kB) (421.4 kB)

Zásady o obehu účtovných dokladov
 Zásady na obeh účtovných dokladov.pdf (348.4 kB) (348.4 kB)

Vnútorný predpis o finančnej kontrole
 Vnútorný predpis o finančnej kontrole obce.pdf (353.6 kB) (353.6 kB)

Zaraďovanie prostriedkov zo ŠR a EÚ do rozpočtu obce
 Zaraďovanie prostriedkov zo ŠR.pdf (217.7 kB) (217.7 kB)

Predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
 VP o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku.pdf (314 kB) (314 kB)

Zásady volebnej kampane
 Zásady volebnej kampane.pdf (109.5 kB) (109.5 kB)

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
 Zásady o vybavovaní sťažností.pdf (460.7 kB) (460.7 kB)

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou
 Zásady o úhradách za služby poskytované obcou.pdf (318 kB) (318 kB)

Zásady umiestňovania reklamných zariadení
 Umiestňovanie reklamných zariadení.pdf (168.2 kB) (168.2 kB)

Smernica o výške niektorých správnych poplatkov
 Smernica o výške niektorých správnych poplatkoch.pdf (178.2 kB) (178.2 kB)

Smernica o používaní kamerového systému
 Smernica o používaní kamerového systému.pdf (285 kB) (285 kB)

Smernica o podmienkach prevádzky dopravných prostriedkov
 Smernica o podmienkach prevádzky dopravných prostriedkov.pdf (367.2 kB) (367.2 kB)

Smernica o podmienkach používania osobného motorového vozidla
 Smenrica o používaní obecného motorového vozidla.pdf (404.3 kB) (404.3 kB)

Registratúrny poriadok
 Registratúrny poriadok.pdf (553.1 kB) (553.1 kB)

Obecná knižnica - knižničný poriadok
 Obecná knižnica - knižničný poriadok.pdf (155.3 kB) (155.3 kB)

Zásady podávania a evidovania podnetov
 Zásady podávania a evidovania podnetov.pdf (1016.9 kB) (1016.9 kB)

Prevádzkový poriadok pohrebiska
 Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

ÚvodÚvodná stránka