Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horná ŠtubňaHľadať
 
 

Karpatskonemecký spolok

Karpatskonemecký spolok

Karpatskonemecký spolok v Hornej Štubni vznikol v roku 1990. Jeho súčasnou predsedníčkou je pani Hilda Steinhüblová. Pri vzniku, rozvoji a činnosti spolku zohrali rozhodujúcu úlohu priateľské vzťahy Hornoštubňanov s rodákmi žijúcimi v Nemecku. Často sa vzájomne navštevovali a spoznávali. Keď v deväťdesiatych rokoch minulého storočia zorganizovali prvé stretnutia rodákov, prichádzalo na ne až 500 - 600 ľudí. Striedavo sa konali v Hornej Štubni, v Satowe pri Rostocku a v Iggingene.

       IMG_3051.JPG

Počet členov z roka na rok rástol. V Hornej Štubni sme mali jednu z najväčších organizácií v regióne Hauerland. Hornoštubniansky spevácky súbor reprezentoval obec veľmi úspešne nielen v regióne Hauerland, ale aj na festivaloch v Kežmarku, na prehliadke v Karlsruhe počas Dní karpatských nemcov a na mnohých iných vystúpeniach. Speváčky nahrali jedno CD a jedno DVD, ktoré obsahujú mnoho pesničiek z ich repertoáru.

Počas stretnutí rodákov sa obnovili aj mnohé prerušené rodinné vzťahy a dávne priateľstvá. Rodáci žijúci v Nemecku sa v Hornej Štubni stále cítia ako doma. Ich domovom navždy zostane Hauerland.

             022.JPG

Výbor spolku každoročne organizuje posedenia pre svojich členov pri príležitosti Dňa matiek
a Mikulášsky večierok. Posedenia sa konajú v prjemnej atmosfére, dopĺňanej spomienkami.


 

Stretnutie rodákov 2016

Stretnutie v roku 2016

Stretnutie v roku 2016

Stretnutie v roku 2016

Stretnutie v roku 2016

Stretnutie v roku 2016

Stretnutie v roku 2016

Stretnutie v roku 2016

Stretnutie v roku 2016


 
 
Stretnutie v roku 2016

Stretnutie v roku 2016

Stretnutie v roku 2016

Stretnutie v roku 2016

Stretnutie v roku 2016

Stretnutie v roku 2016

Stretnutie v roku 2016

Stretnutie v roku 2016


 
 

 

25. výročie založenia spolku

V sobotu 5. decembra 2015 sa členovia miestnej organizácie  zišli na slávnostnej členskej schôdzi  spojenej s Mikulášskym posedením. Program posedenia začal kultúrnou časťou v ktorej si naša mládež pripravila pásmo niekoľkých vianočných piesní a básní, ktorými prítomným spríjemnila adventné obdobie.

Slávnostnú časť otvorila jej predsedníčka pani Hilda Steinhüblová, ktorá požiadala čestného predsedu spolku pána Aloisa Rúrika, aby v krátkosti opísal udalosti z roku 1990, ktoré súviseli so založením KNS na Slovensku a v našej obci. Členovia, ktorí pôsobia v organizácií od jej založenia a ktorí sa najviac zaslúžili o jej činnosť boli ocenení ďakovným listom, ktorý obdržali aj zástupcovia obecného úradu a základnej školy.

Po slávnostnej časti pokračovalo posedenie v príjemnej atmosfére, ktorú si členovia vyplnili aj spievaním nemeckých vianočných piesní. Neobišiel nás ani Mikuláš, ktorý nechal deťom pod stromčekom sladké balíčky. Na rozlúčku si všetci zaspievali nemeckú verziu známej vianočnej piesne Tichá noc.


 

Fotogaléria z 25. výročia

Vystúpenie mládeže

Vystúpenie mládeže

Slávnostná časť

Slávnostná časť

Slávnostná časť

Slávnostná časť

Slávnostná časť

Slávnostná časť


 
 
Najstarší členovia spolku

Najstarší členovia spolku

Posedenie

Posedenie

Posedenie

Posedenie

Posedenie

Posedenie


 
 
Posedenie

Posedenie

Posedenie

Posedenie

Deti s balíčkami

Deti s balíčkami

Deti s balíčkami

Deti s balíčkami


 
 

 
ÚvodÚvodná stránka