Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horná ŠtubňaHľadať
 
 

Kontakty

Poštová adresa, telefónne a mailové kontakty, bankové spojenie

obecný úrad Horná ŠtubňaPoštová adresa:
Obecný úrad Horná Štubňa
038 46 Horná Štubňa 455

Telefón: 043/49 27 083, 49 27 335
E-mail: obecnyurad@hornastubna.sk
             webmaster@hornastubna.sk
             podatelna@hornastubna.sk
             info@hornastubna.sk

Starosta:
Ing. Ondrej Piški - starosta@hornastubna.sk

Zástupca starostu:
Prokop Stodolica

Zamestnanci OcÚ:
Eva Herčútová, vedúca; evahercutova@hornastubna.sk
Helena Miazdrová, referent; helenamiazdrova@hornastubna.sk
Andrea Gužíková, účtovníčka; andreaguzikova@hornastubna.sk

Marta Piškiová
Kamil Kupčuliak
Eva Baláková

Hlavný kontrolór obce:
Ján Tomahogh

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu GDPR:
Tel.: 043/49 27 083
evahercutova@hornastubna.sk
Adresa: Obecný úrad, 038 46 Horná Štubňa 455

IČO: 00316695
DIČ: 2020594774
IBAN: SK74 0200 0000 0000 1692 0362

      Obecný úrad pôsobí ako výkonný orgán pre obecné zastupiteľstvo a starostu obce. Pre oba orgány obce, ako aj pre ďalšie orgány zriadené obecným zastupiteľstvom zabezpečuje administratívne a organizačné záležitosti. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom. 

      Obecný úrad zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce, zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva, pripravuje rozhodnutia vydávané v správnom konaní, organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

       Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce, alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom.

       Obecný úrad sídli v pôvodnej budove, ktorá bola postavená na tento účel v roku 1931 ako "Obecný dom."


 
ÚvodÚvodná stránka