Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horná ŠtubňaHľadať
 
 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

PICT1185.JPG

Horný rad z ľava: Prokop Stodolica, Anton Chylo, Ing. Ondrej Piški - starosta, Juraj Kupčuliak, Vladislav Švancár, dolný rad:  Marta Varmusová, Bc. Simona Schmidtová, Edita Sásiková, Jozef Piški, Jozef Srogončík 

 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a je mu vyhradené:

* určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a kontrolovať hospodárenie s ním

* schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce

* schvaľovať územný plán obce

* rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok

* vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce

* uznášať sa na nariadeniach

* schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci

* určovať plat starostu podľa osobitného zákona a určovať rozsah výkonu funkcie starostu

* voliť a odvolávať hlavného kontrolóra, určovať rozsah výkonu funkcie kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi

* schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok a zásady odmeňovania poslancov

* zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určiť náplň ich práce

* udeľovať čestné občianstvo, obecné vyznamenania a ceny

* ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce


 
ÚvodÚvodná stránka