Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horná ŠtubňaHľadať
 
 

Prístup k informáciám

Prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má obec k dispozícii a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Obec je podľa zákona povinnou osobou.

Poskytovanie informácií

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií obce Horná Štubňa a ich poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Poplatky za poskytnutie informácií sú stanovené v Sadzobníku úhrad za sprístupnenie informácií.

Žiadosť je možné podať:

  • písomne ako poštovú zásielku na adresu: Obecný úrad Horná Štubňa, 038 46 Horná Štubňa 455
  • písomne osobným doručením na Obecný úrad Horná Štubňa
  • telefonicky na č. tel. 043/49 27 083 alebo faxom na č.043/49 27 083
  • elektronickou poštou na adresu: info@hornastubna.sk
  • ústne- osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby

 

Súvisiace dokumenty:

  • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií (pozn. je uvedený nižšie na stránke)
  • tlačivo žiadosti o poskytnutie informácie (možné stiahnúť v menu tlačivá)

 

 Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/200 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám:

úkon cena

tlač alebo kopírovanie          
- jednostranne

0,10 €
tlač alebo kopírovanie
- obojstranne
0,15 €  
poštové poplatky cenník Slovenskej pošty
informácie faxom cenník Slov. telekomunikácií

 


 
ÚvodÚvodná stránka