Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horná ŠtubňaHľadať
 
 

Projekty realizované s podporou EÚ a ŠR SR

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Horná Štubňa

o.png

 

Názov projektu :                                Podpora predchádzania vzniku BRKO na území
                                                         obce Horná Štubňa       

Kód projektu v ITMS 2014+ :            310011L192

Miesto realizácie projektu :               Obec Horná Štubňa

Zmluvná výška NFP:                         82 911,06 EUR

Časová realizácia projektu:              od 05/2018 – 02/2019

 

Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obce Horná Štubňa.

Predmetom projektu je:

  • nákup 180 ks kompostérov o objeme 750 litrov pre domácnosti
  • nákup 367 ks kompostérov o objeme 950 litrov pre domácnosti
  • nákup 43 ks kompostérov o objeme 950 litrov na verejné priestranstvá.

 

Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom predchádzania vzniku BRKO z domácností a zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve obce.

Za účelom nákupu kompostérov obec zrealizovala podrobnú analýzu potreby kompostérov s ohľadom na veľkosť zelených plôch a počet členov domácností.

 

                                         Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

                              Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk


 
ÚvodÚvodná stránka