Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horná ŠtubňaHľadať
 
 

Samospráva obce

Starosta obce Horná Štubňa

020.jpg

                                          Ing. Ondrej Piški 

                                          tel. 0908928902
                              e-mail: starosta@hornastubna.sk

  

Ing. Ondrej Piški sa narodil 24.12.1965 v Štúrove.

Vzdelanie:

1985 – 1989                STU v Bratislave – Stavebná fakulta
1981 – 1985                SPŠ Stavebná v Liptovskom Mikuláši
1972 – 1981                ZŠ v Hornej Štubni

Prax v zamestnaní:

2003 -                         menovaný za starostu Obce Horná Štubňa
1995 – 2002                Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava
1992 – 1995                NOVSTAV s.r.o., Turčianske Teplice
1989 – 1992                OSP Martin

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).


 
ÚvodÚvodná stránka