Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horná ŠtubňaHľadať
 
 

Školstvo

Materská škola

ms_020.JPG  

 

Základné identifikačné údaje:

       Materská škola v Hornej Štubni, 038 46 Horná Štubňa 528, telefón: 043/4927128

                                                         riaditeľka: Michaela Bolčíková

                    učiteľky: Martina Weissová, Danka Švancárová, Dominika Sýkorová

                    

História: Materská škola v Hornej Štubni, vtedy nazývaná Štátna detská opatrovňa, bola zriadená 26. júna 1947 v budove rodinného domu. Svoju činnosť opatrovňa začal
1. septembra 1947.

Od 1. septembra 1948 dostala opatrovňa úradný názov Materská škola v Hornej Štubni. Po troch desiatkach rokov sa stará budova stala z hľadiska hygienického i kapacitného úplne nevyhovujúcou, preto bola vybudovaná nová dvojtriedna MŠ.

Súčasnosť:  Materská škola má 2 triedy, ktoré navštevuje cca 40 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Kolektív tvoria 4 učiteľky a 2 zamestnanci zabezpečujúci prevádzku MŠ.

So skúsenosťou svojej viacročnej pedagogickej praxe vštepujú deťom základné hodnoty
a informácie z nášho ľudského života, starajú sa o ich telesný rozvoj, osobnú spokojnosť
a pohodu, rozvíjajú ich reč. Učia ich samostatnosti a rozvíjajú ich danosti.

V stupom do MŠ sa pre deti začína samostatný život rozdielny od života v rodine. MŠ vytvára miesto, kde dieťa môže odhaliť, prejavovať, využívať a zdokonaľovať svoje schopnosti pre život. Naša MŠ je zameraná na osobnostný rozvoj každého dieťaťa, kde je dieťa chápané ako jedinečná bytosť, ktorá má už v tomto veku právo byť sama sebou.

Predškolský vek je veľmi významné obdobie. Dieťa neustále hľadá, objavuje a zhromažďuje
v sebe nové poznatky. V MŠ máme možnosť podchytiť a rozvinúť základy emocionálnej inteligencie, rozvíjať emócie detí, objavovať základné hodnoty ľudského života.

Ktosi múdry raz povedal, že dieťa si nepamätá, aké hračky dostáva, ale vie si presne vybaviť tváre ľudí, ktorí ho mali radi a svoju lásku mu denne v tých najprirodzenejších formách prejavovali. Celé naše snaženie vedie k tomu, aby si tieto deti odniesli do svojho života kus lásky z predškolského prostredia.


 

Premena MŠ

Budovy materskej školy prechádzajú v posledných rokoch veľkými zmenami. Jednotlivé časti  sú postupne prestrešované sedlovou strechou a zateplované, okná a vstupné dvere boli vymenené za plastové. Fotodokumentácia ukazuje rozdiel medzi pôvodným stavom MŠ a stavom po rekonštrukcii.


 
ÚvodÚvodná stránka