Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horná ŠtubňaHľadať
 
 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Horná Štubňa je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Horná Štubňa na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:   Obec Horná Štubňa
Sídlo:                           038 46 Horná Štubňa 455
IČO:                             00316695
DIČ:                             2020594774
Bankové spojenie:       VÚB, Turčianske Teplice
IBAN:                           SK74 0200 0000 0000 1692 0362
Štatutárny zástupca:    Ing. Ondrej Piški, starosta obce
Telefónne číslo:           043/49 27 083
e-mail:                         obecnyurad@hornastubna.sk


 

Zverejnenie zadávania zákazky podľa § 117

ÚvodÚvodná stránka